นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

Event Details

นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

Time: November 21, 2017 to December 3, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”
วันที่ : 21 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
สถานที่: โถงชั้น 1
จัดโดย : บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยรักการอ่าน เชิดชู และสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนไทยให้คงอยู่ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมามีเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 15,000 ผลงาน จากวรรณกรรมหลากหลายประเภทกว่า 1,900 เรื่อง

สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” โดยได้จัดทำหนังสือรวบรวมเนื้อหาตัวอย่างเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ เพลงพระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 70 ปี โดยเยาวชนจะได้ศึกษา เรียนรู้แล้วถ่ายทอดความประทับใจเป็นภาพวาดที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านซึ่งจะสถิตในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service