นิทรรศการ "ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"

Event Details

นิทรรศการ "ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"

Time: November 14, 2017 to November 26, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 19, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"
วันที่ : 14 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3-5

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รวบรวมผลงานผู้ชนะการประกวดจากโครงการประกวดภาพถ่าย
"ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"
ที่ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์
ภาคประชาชนในช่วงระยะเวลาที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ
พ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยแบ่งเป็น 5 ส่วน
ได้แก่ 1.ภาคเหนือ 2.ภาคใต้และภาคตะวันตก 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.ภาคตะวันออกและภาคกลาง 5.กรุงเทพมหานคร
โดยระยะเวลาบันทึกภาพตั้งแต่วันที่ 13-30 ตุลาคม 2560
และยังมีผลงานของคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานของสมาคมถ่าย
ภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ร่วมบันทึกภาพ
ประวัติศาสตร์ริ้วขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเ
ด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นำมาจัดแสดงในครั้งนี้อีกด้วย
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของช่างภาพทั่วประเทศในการบันทึกภาพในช่วง
เวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค
อีกทั้งเพื่อจัดเก็บ เรียบเรียง และเผยแพร่
รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ


สำหรับนำภาพไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
และเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service