นิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ”

Time: October 17, 2017 to October 29, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 23, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ”
วันที่ : 17 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3-5
กำหนดการเปิดงาน : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 17 .00 น. เป็นต้นไป
ประธานเปิดงาน : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
ทั้ง ๓ ท่าน อันประกอบด้วย อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน, อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทพากร และอาจารย์เดโช บูรณบรรพต

นิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ”
นิทรรศการภาพถ่าย ร9 ในหลวงในดวงใจ เป็นนิทรรศการที่ศิลปินทั้ง 14
ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผ่านมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไปโดยยึดหลักปรัญชาคำสอนของพระองค์ท่าน
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินนักถ่ายภาพ ท่านได้ทรงงานด้าน
การถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง และท่านยังมีหลากหลายแนวทางการถ่ายภาพที่ล้วนเปี่ยมคุณค่าทางศิลปะ

รายชื่อ 14 ศิลปินร่วมแสดงงาน
1. สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
2. บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
3. สุรพล สุคำทัศน์
4. วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
5. กำธร เภาวัฒนาสุข
6. กิติ กิตติพงศ์สถาพร
7. พุฒิธร พรหมดวง
8. สัญชัย ลุงรุ่ง
9. พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
10. ณกฤช จรูญศรีรักษ์
11. จิรฐา นรพิทยนารถ
12. อลิซ วิชช์โชติ
13. วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
14. วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

ภัณฑารักษ์ : อลิซ วิชช์โชติ


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/kingofourhearts/posts/1957519244526373
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
094-1846292

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service