นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

Event Details

นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

Time: September 1, 2017 to October 31, 2017
Location: Siriraj Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sirirajmuseum.com
Phone: 02 419 2600 Ext.2601 , 2618 , 2619
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
ปิดทำการวันอังคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐ ๒๔๑๙ ๒๖๑๙

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service