นิทรรศการ "ดินที่ฉันชอบกับต้นไม้ที่ฉันรัก"

Event Details

นิทรรศการ "ดินที่ฉันชอบกับต้นไม้ที่ฉันรัก"

Time: July 20, 2017 to August 31, 2017
Location: The National Gallery of Thailand
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, sculpture
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 21, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ดินที่ฉันชอบ กับ ต้นไม้ที่ฉันรัก" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) ปีพุทธศักราช 2557

นิทรรศการ "ดินที่ฉันชอบกับต้นไม้ที่ฉันรัก"
เป็นนิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานศิลปกรรมเซรามิคสร้างสรรค์ ของศาสตราจารย์เสริมศักดิ์
โดยในนิทรรศการพิเศษในครั้งนี้ อาจารย์ได้รวบรวมและคัดสรรค์นำเอาชิ้นงานที่เคยสร้างสรรค์ไว้ในอดีต
จำนวนหลายชิ้น มาจัดแสดงร่วมกับงานในยุคปัจจุบัน

อาจารย์เสริมศักดิ์ ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า "กลิ่นของดินแต่ละชนิดนั้นมีความหอมพิเศษเฉพาะที่แตกต่างกัน" งานศิลปกรรมเซรามิคทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นเสมือนกับบันทึกประจำวันในงานที่อาจารย์พากเพียรสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นบันทึกความทรงจำและความรู้สึกนึกคิด ที่อาจารย์มีต่อวัสดุหลักในการสร้างสรรคค์งาน ก็คือ ดินที่อาจารย์ชอบ และรูปทรงทางธรรมชาติ (Organic Forms)ที่เกิดจากดิน คือ ต้นไม้ ใบหญ้า พืชพันธุ์ ที่อาจารย์รักและใช้เป็นแรงบันดาลใจหลักในการสร้างงาน

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา นิทรรศการ "ดินที่ฉันชอบ กับ ต้นไม้ที่ฉันรัก" กำหนดจัดแสดง ณ บริเวณลานสนามหญ้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ดินที่ฉันชอบกับต้นไม้ที่ฉันรัก" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service