นิทรรศการ "ศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

Time: August 8, 2017 to August 30, 2017
Location: CMUartcenter Chiangmai
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://cmuartcenter.finearts.…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 7, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ถ.นิมมานเหมินท จ.เชียงใหม่

นิทรรศการจัดแสดงทุกวันตั้งแต่วันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. หยุดวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service