นิทรรศการ "อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ"

Event Details

นิทรรศการ "อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ"

Time: December 14, 2016 to May 31, 2017
Location: King Prajadhipok Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.museumthailand.com…
Phone: 02 280 3414
Event Type: art, exhibition, culture
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 26, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผ่านนิทรรศการ เรื่อง "อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ"
โดยนำเสนอเรื่องราวน่าประทับใจของวังไกลกังวล... อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อต่างๆ รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่ทรงคุณค่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ

พิธีเปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์, ปีใหม่, และวันสงกรานต์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service