นิทรรศการ "บ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน"

Event Details

นิทรรศการ "บ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน"

Time: May 26, 2015 to July 3, 2015
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/bangk…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 3, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

บ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน
ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2)
ระยะเวลาการจัดแสดง 26 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.

นิทรรศการ "บ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน" เป็นการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้ร่วมลงพื้นที่ทำงานกับผู้คนในหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชนมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ด้วยมุ่งนำเสนอกระบวนการทางความคิด กระบวนการสร้างสรรค์และผลลัพธ์จากการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนและหลักสูตรกับบริบททางสังคมอย่างมีศักยภาพ ทำให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ และแบ่งปันซึ่งความรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "บ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service