นิทรรศการ "หอมไกล"

Event Details

นิทรรศการ "หอมไกล"

Time: March 6, 2015 to March 29, 2015
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 281 2224,02 282 0637
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 9, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ หอมไกล
ศิลปิน ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ (มณตรี มุงคุณ)
จัดแสดงวันที่ 6 - 29 มีนาคม 2558

ผลงานชุดหอมไกล เป็นการรวบรวมความรู้สึกที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล ช่วงเวลา และสถานที่

ประกอบเข้ากับเหตุการณ์ที่ส่งอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความแปรสภาพของจิตใจในแต่ละเรื่องราวที่มาผ่านเข้ามาในชีวิต

ความสุขประทับใจสะเทือนใจต่างๆเหล่านี้ บ่งบอกถึงพื้นที่ในด้านศิลปวัฒนธรรม อันเติบโตอยู่ภายใต้เงื่อนไข ทางสังคม

และข้อบังคับตลอดจนระเบียบแบบแผนอัดงดงามได้ผ่านพ้นไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "หอมไกล" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service