นิทรรศการ “เอ๊ะ อาร์ต!”

Event Details

นิทรรศการ “เอ๊ะ อาร์ต!”

Time: March 9, 2015 to March 27, 2015
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/psg.a…
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 5, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชมนิทรรศการ

“เอ๊ะ อาร์ต!”

การแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์จากโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 -27 มีนาคม 2558

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ.

. . . . . . . . . .

...

“Ahh Art!”

Art exhibition by instructors from Mixed-media Project,

Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.

The exhibition will be held during 9 – 27 March 2015.

Open : Monday – Saturday. 10 am. – 6 pm.

Close on Sunday and public holiday.

At PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เอ๊ะ อาร์ต!” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service