เทศกาล "มรดกภาพยนตร์นานาชาติ"

Event Details

เทศกาล "มรดกภาพยนตร์นานาชาติ"

Time: February 26, 2015 to March 6, 2015
Location: Alliance Française Bangkok
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.afthailande.org
Phone: 02 670 4232
Event Type: film, movie
Latest Activity: Feb 25, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

MEMORY! เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ จัดขึ้นที่ประเทศไทย

เทศกาลเพื่อภาพยนตร์คลาสสิก หน้าต่างอีกบานที่เปิดสู่โลกกว้าง

MEMORY! เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2558

MEMORY! เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ เกิดขึ้นเมื่อปี 2555 สองครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาในเดือนมิถุนายน ปี 2556 และ 2557 ความสาเร็จที่ผ่านมาของเทศกาลนี้ ทาให้คณะผู้จัดงาน MEMORY! สนใจที่จะจัดงานนี้ในประเทศอาเซียนอื่น โดยภาพยนตร์ที่คัดเลือกมาจัดฉายในปี 2557 เป็นแนวภาพยนตร์ตลกชวนหัวจากประเทศต่าง ๆ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะเป็นที่จัดงานโปรแกรมพิเศษของ MEMORY! ในครั้งนี้

MEMORY! เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ ภูมิใจนาเสนอภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วจานวน 11 เรื่องจากรอบโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา มองโกเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อังกฤษ และประเทศอื่นๆอีกมากมาย ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีคาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยเทศกาลฯจะมีขึ้นเป็นเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ถึง 6 มีนาคม ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด ภาพยนตร์บางเรื่องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอยู่แล้ว ในขณะที่บางเรื่องได้รับการเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกในงานนี้

เราจะนาผู้ชมเดินทางสู่อดีตผ่านภาพยนตร์ทั้ง 11 เรื่อง ตลอดทั้งเทศกาล แล้วคุณจะรู้สึกประหลาดใจว่าภาพยนตร์ “เก่า” เหล่านี้ยังคงความทันสมัยและยังดูใหม่อยู่ขนาดนี้ได้อย่างไร

แรงผลักดันในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ที่อุทิศให้แก่ภาพยนตร์เก่าเหล่านี้ คือการให้ความสาคัญกับการเก็บรักษาความทรงจา และเพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสเข้าถึงมรดกของชาติและมนุษยชาติ คนรุ่นใหม่ควรมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผลงานระดับใหญ่หรือเล็ก เป็นเรื่องแต่งหรือสารคดี เป็นภาพยนตร์ข่าวหรือฟิล์มที่ยังไม่ได้ตัดต่อ ภาพยนตร์ทุกเรื่องล้วนแล้วแต่ควรได้รับการอนุรักษ์ นั่นหมายถึงกระบวนรวบรวมภาพยนตร์ และตามหาภาพยนตร์ที่ถูกเชื่อว่าสูญหาย แล้วนามาเก็บรักษาอย่างดี ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ภาพยนตร์บางเรื่องโชคดีที่ได้รับการบูรณะกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิมได้ แต่ภาพยนตร์กว่า 90% ของภาพยนตร์ทั่วโลกที่สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2472 ได้สูญหายไปแล้วอย่างถาวร เช่นเดียวกันกับครึ่งหนึ่งของภาพยนตร์อเมริกันที่ทาขึ้นในช่วงก่อนปี 2493

ที่ผ่านมามีเทศกาลภาพยนตร์ที่อุทิศให้กับมรดกภาพยนตร์เกิดขึ้นน้อยมาก ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในยุโรป และสหรัฐอเมริกา เช่น เทศกาล Il Cinema Ritrovato ที่เมืองโบโลญญา เทศกาล Lumière ที่เมืองลีญง และเทศกาล MoMA Film Preservation Festival ที่เมืองนิวยอร์ก และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไม MEMORY! เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติจึงถือกาเนิดขึ้นในปี 2555 โดยความร่วมมือของ องค์กรไม่แสวงหากาไร MEMORY Cinema Association และ มูลนิธิ Technicolor for Cinema Heritage เพื่อจัดงานที่จะอุทิศให้แก่มรดกทางภาพยนตร์ในเอเชียเป็นครั้งแรก สาหรับงานในประเทศไทยครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กับสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาล "มรดกภาพยนตร์นานาชาติ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service