นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย"

Event Details

นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย"

Time: February 28, 2015 to March 14, 2015
Location: The Grand Hall River City
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 081 137 9779
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Feb 22, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

งานแสดงโชว์และเปิดตัวหนังสือ
“เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย:
แรงบันดาลใจและความเป็นจริง”
28 กุมภาพันธ์ 2558 The Grand Hall River City

การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัยระหว่างสามทศวรรษที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างมาก

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการอิสระและหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีในต่างประเทศ

ทำให้ทราบถึงความเป็นจริง ไม่ว่าจะในด้านพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาและแรงบันดาลใจที่ทำให้

เกิดการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้น

แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่จุดประกายทำให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่รอบตัว

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตาม หรืออาจได้รับจากภายนอก

ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ติดกันหรืออยู่ห่างไกลก็ตาม และอาจอยู่ในกรอบของต้นแบบหรือไม่ก็ได้

การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ มักกล่าวกันว่า

ช่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักได้รับแรงบันดาลใจจากการเลียนแบบเ

ครื่องปั้นดินเผาต่างถิ่นหรือต่างประเทศเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามแรงบันดาลสำหรับการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาก็มิได้ถูก

จำกัดแต่เพียงเรื่องการเลียนแบบเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งของแรงบันดาลใจอื่น ๆ

จากความรู้เดิมที่เข้าใจกันแต่เพียงว่า

เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยเลียนแบบเครื่องปั้นดินเผาจีนและเครื่องปั้นดินเผาเวียดนามเพื่อทดแทนการขาดแคลนหรือเล็งเห็นผลประโยชน์จากการค้าที่สามารถนำรายได้มาสู่อาณาจักร

โดยนำการศึกษารูปบุคคลและรูปสัตว์มาอยู่ภายใต้แนวคิดเรื่องศาสนาและความเชื่อเกือบทั้งหมด

เนื่องจากการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยในสมัยนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ในงานโบราณคดียังไม่เฟื่องฟู

ขาดการศึกษาจากตัวอย่างจำนวนมากที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานของเอกชนและในต่างประเทศร่วมด้วย

รวมทั้งไม่มีการบูรณาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการศึกษา

ทำให้ไม่สามารถเห็นภาพของแรงบันดาลสำหรับการสร้างสรรค์เครื่องปั้น

ดินเผาสุโขทัยที่ถูกต้องและชัดเจนได้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service