นิทรรศการ “แบบ-เลียน”

Event Details

นิทรรศการ “แบบ-เลียน”

Time: March 12, 2015 to May 9, 2015
Location: Sombatpermpoon Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.sombatpermpoongall…
Phone: 02 254 6040-6
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 12, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ “แบบ-เลียน”
12 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม เวลา 18.00 - 20.00 น.
ณ. ชั้น 2 สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี

สมบัติเพิ่มพูนมีความยินดีเสนอ “แบบ-เลียน” นิทรรศการ ศิลปะสะท้อนถึงปัญหา ระบบการศึกษาไทย จากศิลปิน 7 ท่านผู้ได้มีโอกาส เป็นทั้ง ผู้เรียน และ ผู้สอน ในประเทศไทย “แบบเลียน” เป็นชื่อนิทรรศการที่สะท้อนถึงการเรียนการสอน แบบเลียนแบบ ท่องจำ และ ปฏิบัติตามผู้สอน โดยไม่ถูกกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ หรือ นำความรู้ไปประยุกต์ และ เรียนรู้ถึงศักยภาพของตน ศิลปิน 7 ท่านใช้ผลงานศิลปะเป็นตัวกลางในการสะท้อนถึงประสบการณ์ในระบบการศึกษาไทยของตน และ ยังตั้งคำถามถึง ผู้ชมนิทรรศการว่า มีประสบการณ์เดียวกันหรือไม่?

ศิลปิน
ชลวิชญ์ โรจน์จตุรกุล
ปวรงค์ บุญช่วย
มลชัย พทยวราภรณ์
รักกิจ ควรหาเวช
สุจินต์ วัฒนวงศ์
สืบแสง แสงวชิระภิบาล
สรัณยู คูณธนกุลวงศ์

Exhibition “Copy-Paste”
12th March - 9th May, 2015
Opening reception
Thursday 12th March 6.00pm - 8.00pm
2nd Floor, Sombatpermpoon Gallery

Sombat Permpoon Gallery is delighted to present “Copy-Paste”. The art exhibition explores the problems in Thailand’s education system, through the expressions of seven artists who have had experience the education system in both roles as students and teachers.

“Copy-Paste” refers to the Thai education culture where learning is centered around memorizing from text books and following instructions from teachers/educators. Students are not encouraged to be independent and creative, and critical thinking while discovering one's individual strengths are not commonly promoted. Through the exhibition, 7 artists use art to tell relay their experiences in Thai schools and create a dialogue with their audiences about whether they experienced the same thing.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “แบบ-เลียน” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service