นิทรรศการ “ทูลกระหม่อมของปวงชน”

Event Details

นิทรรศการ “ทูลกระหม่อมของปวงชน”

Time: April 2, 2015 to April 19, 2015
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 12, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“ทูลกระหม่อมของปวงชน”
โดย 14 ศิลปิน
ตั้งแต่วันที่ 2 - 19 เมษายน 2558
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “ทูลกระหม่อมของปวงชน” นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพถ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระจริยาวัตรอันงดงาม และเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับเกียรติจากศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ เกริกบุระ ยมนาค สมภพ บุตราช วราวุธ ชูแสงทอง เอกชัย ลวดสูงเนิน วัชระ ประยูรคำ ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง นิติกร กรัยวิเชียร สุรเดช แก้วท่าไม้ สุวัฒน์ วรรณมณี ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี วัชระ กล้าค้าขาย ชัยรัตน์ แสงทอง ปรีชา พรหมปราบทุกข์ และศรชัย คงวุ่น

"Our Beloved Princess"
By 14 Artists
On April 2 - 19, 2015
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

“Our Beloved Princess” art exhibition presents the story of Princess Maha Chakri Sirindhorn through three different mediums of art: painting, sculpture and photography. The exhibition aims to express loyalty, sincere gratitude towards Her Royal Highness’ diligence on her duties, and admiration for her remarkable talents. Also, it is an auspicious occasion to celebrate Her Royal Highness’ 60th birthday anniversary in 2015. The exhibition will feature Thailand’s leading artists; Krirkbura Yomnage, Sompop Budtarad, Warawoot Shusangthong, Ekachai Luadsoongnern, Watchara Prayoonkum, Praiwan Dakliang, Nitikorn Kraivixien, Suradej Kaewthamai, Suwat Wanmanee, Thanarit Thipwaree, Watchara Klakhakhai, Chairat Sangthong, Preecha Promprabtuk, and Sornchai Kongwun.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ทูลกระหม่อมของปวงชน” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service