นิทรรศการ "พฤติกรรมสะท้อนบุคลิก"

Event Details

นิทรรศการ "พฤติกรรมสะท้อนบุคลิก"

Time: January 15, 2015 to February 14, 2015
Location: Number 1 Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.number1gallery.com
Phone: 083 445 8333, 02 630 2523
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 10, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ : พฤติกรรมสะท้อนบุคลิก

ศิลปิน : บุญเหลือ ยางสวย

พิธีเปิด : พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น.

ระยะเวลา : 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย ชั้น4

กรุงเทพฯ

นัมเบอร์วันแกลลอรี ยินดีนดีนำเสนอนิทรรศการ

"พฤติกรรมสะท้อนบุคลิก"

บุญเหลือ ยางสวย

ปถุชนในโลกสากลยังเวียนวนอยู่ในกิเลศตันหากามารมณ์ปิดซ่อนตัณหาดิบ

ดุจดอกไม้ราตรีสยายกลีบสนองรับสัตว์ผู้มาให้ลิ้มลองรสหวานจากเกษรมายาทว่า

บุญเหลือ ยางสวย ศิลปินหนุ่มจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพาะช่าง

และมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปกร

จากการให้ความสนใจลักษณะทางภายนอกและพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปเป็นพิเศษ บวกกับประสบการการใช้ชีวิตทำให้ได้เข้าใจและมองเห็น

รวมถึงให้ความสำคัญตีความลักษณะบุคลิกภายนอกนั้นห่อหุ้มความจริงประการใด

จากความเชื่อกรอปกับความจริงผสานกับสถานะความเป็นศิลปินที่สามารถแสดงถ่ายทอดสิ่งที่พบประสบระบายผ่านผลงานทางจิตรกรรม

โดยศิลปินยังคงความงามของเส้นละสีสันที่เฉียบคมแต่อ่อนไหวและเฉือดเฉือนในเวลาเดียวกัน

แทนค่าสตรีเพศสื่อสัญลักษณ์อันแฝงนัยยะด้วยสัตว์อันมีรูปลักษณ์อันชวนให้เกิด

คำถามติดตามอันจะแปรค่านั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ชมแต่ละท่านซึ่งมีอยู่คู่โลกเสมอ ดูแสแสร้ง

Exhibition : Behavior = Identity

Artist : Boonhlue Yangsauy

Opening reception : Thursday15th January, 2015 6.00 pm

Exhibition Period : 15th January - 14th February 2015

Exhibition Venue : Number 1 Gallery, The Silom Galleria

Bld.,Bangkok.

Number 1 Gallery is pleased to present the art exhibition

Behavior = Identity by Boonhlue Yangsauy

The cycle of human was born to be old, become hurt, and die

There’s always wants and desire in a lifetime,

As the desires are always come from the common enticement, just like the flowers

release a smells to attract butterflies to its pollen.

Boonhlue Yangsauy

 

Boonhlue Yangsuay is young Thai artist . He graduated bachelor degree of art from

Rajamangala University of Technology Pohchang and master degree of arts from

Silpakorn University.Boonleur has attention along the way by himself appearances

and person’s behavior.

From his experiences makes him understand see through and focused on interpret of

them appearances which defines the truth behind it.

 His beliefs and the facts that appear, with artist skills able to show and express what

he saw through his artwork.

His painting has special technique both painting and drawing works were shown on

brush stroke and colorful , which are the identity that contains a meaning.

The artist used female to represent the beauty, which persuades the audience to

think and search for the meaning is up to the audience and experience of the people.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พฤติกรรมสะท้อนบุคลิก" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 12, 2015 at 2:09am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service