นิทรรศการ "ธรรมชาติ เวลา และความว่าง"

Event Details

นิทรรศการ "ธรรมชาติ เวลา และความว่าง"

Time: December 4, 2014 to December 25, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 13, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ธรรมชาติ เวลา และความว่าง
วันที่ : 04 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2557
สถานที่: People's Gallery P1-P3 ชั้น 2
โดยสมวงศ์ ทัพพรัตน์
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น.
นิทรรศการ ธรรมชาติ เวลา และความว่าง
ศิลปินสมวงศ์ ทัพพรัตน์

เรื่องราวของธรรมชาติ นอกจากจะนำเอาความสดชื่นมาให้แล้ว ยังช่วยโน้มน้าวจิตใจให้สงบ และพอใจต่อความเรียบง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระของรูปทรงต่างๆ ในธรรมชาติที่เบียดเสียดหรือแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ว่างทั่วไป การปรากฏของสีสันและบรรยากาศที่แสดงช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้น เป็นความงามที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ละเมียดละไมยิ่งขึ้น

ความประทับใจจากธรรมชาติที่เป็นการเห็นโดยผ่านมุมมองต่างๆ ได้กระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อความงานในเบื้องต้นและปลุกเร้าให้เกิดการเพ่งพินิจพิจารณา เพื่อค้นหาความงามที่เป็นความจริงแท้ตามจิตนาการส่วนตัว ผมสนใจสรรพสิ่งในธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่า และกาลเวลาที่เห็นได้ชัดตามปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันหรือฤดูกาลต่างๆ ทั้งสรรพสิ่งในธรรมชาติและเวลาที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันนั้นทำให้เกิดการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงมิรู้จักจบสิ้น อันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่คงที่และยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงมุ่งค้นหาความงามที่เป็นความจริงแท้ ซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมชาติ เวลาและความว่าง

ผลงานชุดนี้มิได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการลดหลั่นของสีที่ค่อนข้างบางเบา ดูค่อยๆ พล่าเลือน และละลายหรือหายกลืนไปกับบรรยากาศของภาพ คล้ายกับมีมิติที่ซับซ้อนอยู่ระหว่างรูปลักษณ์กับความว่างเปล่า ทั้งนี้ด้วยประสงค์จะแสดงออกถึงจินตนาการส่วนตัว อันเกิดจาการได้พิจารณาสาระในธรรมชาติที่เชื่อมสัมพันธ์กับการเวลา ด้วยการมุ่งสร้างสรรค์ความงามที่แฝงไว้ด้วยความสงบลึก ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ เวลา และความว่าง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ธรรมชาติ เวลา และความว่าง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on December 13, 2014 at 11:32pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service