นิทรรศการ "ประเพณีศิลป์อีสาน"

Event Details

นิทรรศการ "ประเพณีศิลป์อีสาน"

Time: November 5, 2014 to November 28, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630 - 8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 8, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ประเพณีศิลป์อีสาน
วันที่ : 05 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2557
สถานที่: People's Gallery P1-P2 ชั้น 2
โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
พิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น.
การสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการศิลปะในชุด “ประเพณี ศิลป์อีสาน”เกิดจากความประทับใจในต่างประเทศที่ได้ไปทัศนศึกษา ชมผลงานศิลป์ศิลปินที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ระดับโลก นำมาสร้างสรรค์ เรื่องราว รูปแบบ แนวความคิดเชิงกรณีศึกษา และนำมาพัฒนา ผสมผสานกับประเพณีศิลปะอีสาน ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของข้าพเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผลงานแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ จึงเป็นศิลปะที่แสดงออกถึง ความรู้สึก ความสุข ความสนุกสนาน การทำบุญและแฝงด้วยหลักธรรมวิถีพุทธ ประเพณีอันดีงามของคนพื้นถิ่นอีสาน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ประเพณีศิลป์อีสาน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service