นิทรรศการ "รูปแห่งความทุกข์"

Event Details

นิทรรศการ "รูปแห่งความทุกข์"

Time: October 3, 2014 to October 29, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th/
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 2, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

รูปแห่งความทุกข์
วันที่ : 03 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2557
สถานที่: People's Gallery P3 ชั้น 2
โดย วราวัจน์ พิมพิสัย
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.
ปริมณฑลแห่งความทุกข์กินอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งล้วนสิ้น ทั้งที่มีได้และได้มีตลอดกระทั่งความไม่มีที่เป็นคู่กับความมีนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครก็ตามกล่าวถึง คิดถึง หรือรู้ถึง ทั้งเรื่องทางวัตถุและทางจิตใจทั้งที่เป็นสามัญวิสัยและเหนือสามัญวิสัยล้วนแล้วแต่อยู่ในอาณาเขตแห่งความทุกข์ ทุกข์ คือสภาวะที่ไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้ โดยอาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการก่อรูปและสลายตัว อาการที่กดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะเหตุปัจจัยที่ถูกปรุงแต่งมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป อาการที่ไม่สมบูรณ์มีความพร่องอยู่ในตัว อาการที่เสื่อมและสลายตัวไปในที่สุด แท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายมีอยู่ในรูปของการรวมตัวเข้าด้วยกันของส่วนประกอบต่างๆ ส่วนประกอบแต่ละอย่างล้วนประกอบขึ้นจากส่วนประกอบอื่นๆย่อยลงไปอีก แต่ละอย่างไม่มีตัวตนของมันอิสระล้วนเกิดดับต่อเนื่องกันไป ไม่เที่ยง ไม่คงที่ ไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อชีวิตคือชั่วขณะอันแสนสั้นของความรับรู้ดุจห้วงแห่งความฝันหรือพยับแดด เป็นเพียงชั่วกระแสสืบต่อของธรรมชาติที่ทรงอยู่ที่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบเนื่องกันไป เป็นหน่วยรวมแห่งองค์ประกอบอันแปรเปลี่ยนไปเสมอ ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ข้าพเจ้าเฝ้ามองย้อนลึกเข้าไปภายในตัวตนของตนเอง เพื่อสอบทาน เพ่งพินิจ สำรวจ ถึงการมีอยู่ของตัวตนภายในจิตใต้สำนึกที่มีความกลัวต่อสภาวะความเป็นจริง กลัวการสูญเสีย ความเสื่อมสลายหายไปของตัวตน กลัวความไม่มีอยู่จริงของตัวตนของเรา ตัวตนที่เป็นที่ตั้งของความทะยานอยาก ความปรารถนา และยึดถือจนก่อให้เกิดเป็นรูปแห่งความทุกข์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "รูปแห่งความทุกข์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service