นิทรรศการ "แรงบันดาลใจ"

Event Details

นิทรรศการ "แรงบันดาลใจ"

Time: September 4, 2014 to September 28, 2014
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 18, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

แรงบันดาลใจ

สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรขึ้น เกิดจากการมีแรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อน ส่งผลต่อการพัฒนาในหลายด้าน ทำให้เกิดนวัตกรรม แรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอก โดยใช้ประสบการณ์หรือการได้พบเห็นสิ่งรอบตัว เช่นในอดีตมนุษย์เห็นนกที่บินบนท้องฟ้า จึงทำให้เกิดแรงผลักดันที่อยากบินขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเหมือนนก เลยทำให้เกิดการคิดค้น พัฒนาจนสามารถที่จะบินบนท้องฟ้าได้อย่างนกต่อเนื่องมาถึงจนปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งการขนส่งสินค้า การเดินทางไปมาจากทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่ง เกิดความเชื่อมโยงของผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น
การเรียนรู้จากสิ่งภายนอกที่ได้สัมผัส จึงมีผลต่อการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของมนุษย์ ธรรมชาติมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ในหลายด้านอย่างปฏิเสธไม่ได้เป็นต้นกำเนิด ไอเดียทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงโน้มถ่วง พืชพันธุ์บางชนิดยังค้นพบนำมาใช้ตอบสนองรักษาอาการเจ็บป่วย ยาอายุวัฒนะ ความสวยความงาม ผ่านการสะสมความรู้มากมาย ส่งผลต่อการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความทันสมัย ทำให้มีอายุยืนยาว สิ่งที่มีในธรรมชาติถูกนำมาใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อการดำรงชีวิต มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะวิถีการกินอยู่ของมนุษย์ ซึ่งแต่ละพื้นที่หรือทวีป ผู้คนมีการกินอยู่ที่แตกต่างกัน ยิ่งในปัจจุบันเรามีการเดินทางและการสื่อสารของโลกที่สะดวกมากขึ้น เราจึงได้เห็นสิ่งที่กลุ่มคน สังคม ท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกันทางด้านการบริโภค เช่นประเทศไทยของเรามีการบริโภคแมลงกันเป็นเรื่องปกติ เมื่อมีคนอีกทวีปมาเยี่ยมเยือนและพบเห็น ทำให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมการกิน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงประโยชน์ทางอ้อมว่าแมลงเป็นอาหารที่มีโปรตีนชั้นดี ทำให้คนอีกวัฒนธรรมมีการบริโภคตาม อีกทั้งรูปลักษณะยังถูกนำไปใช้ในเชิงความเชื่อเช่นในสมัยอียิปต์โบราณ หรือแม้แต่การนำไปสู่การสร้างบทเพลงมากมาย เช่นในอดีตเรามีนักร้องชื่อดัง คุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ กับบทเพลงตั๊กแตนผูกโบว์ หรือเพลงผึ้งน้อย เป็นต้น ภาพยนตร์บางเรื่องยังนำสิ่งที่มีในธรรมชาติมาตั้งชื่อเรื่อง เช่น ผีเสื้อและดอกไม้ อีกทั้งแมลงบางชนิดยังถูกนำไปเป็นต้นแบบ ซุปเปอร์ฮีโร่ จากวัยเด็กที่เราคุ้นเคยกัน ทั้งหมดที่ได้ยกตัวอย่างมา ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ เพราะเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้น
แรงบันดาลใจที่ผมนำมาถ่ายทอด เกิดจากการมองเห็นปรากฎการณ์ ความงามทางรูปทรงที่มีอยู่ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวนำมาสร้างสรรเป็นผลงานทางศิลปะ เพื่อเติมเต็มในด้านที่อ่อนโยนของมนุษย์และตอบสนองสุนทรียภาพแต่ละบุคคลที่มีอยู่ในตนไม่มากก็น้อย อีกนัยหนึ่งผมก็อยากให้เราช่วยกันดูแลและรักษาธรรมชาติ เพื่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

สนามชัย พวงระย้า

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "แรงบันดาลใจ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service