นิทรรศการ "ไตรภาคสมบูรณ์"

Event Details

นิทรรศการ "ไตรภาคสมบูรณ์"

Time: September 3, 2014 to September 27, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630 - 8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 2, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ไตรภาคสมบูรณ์
วันที่ : 03 กันยายน - 27 กันยายน 2557
สถานที่: People's Gallery P1-P3 ชั้น 2
โดย กาญจนา ชลศิริ, ณัฐภัทร ดิสสร และ วรัญญู ช่างประดิษฐ์
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน เวลา 18.00 น.
“นิทรรศการครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโททั้งสามคน นัยยะหนึ่ง เพื่อแสดงเผยแพร่ผลงานของตนในเชิงหลักสูตรของการศึกษา อีกนัยยะหนึ่งนั้น เพื่อสื่อสารเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมจากศิลปินทั้งสาม ถ่ายทอดมุมมองจากเบื้องลึกของจิตใจ จากแรงบันดาลใจที่หาได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สังคม หรือแม้กระทั่งความเชื่อ ที่กลั่นกรองและแปรสภาพเป็นการรับรู้ผ่านภาษาและอัตลักษณ์จากนิทรรศการเดี่ยว ปลีกย่อยจากสามศิลปิน”

ชื่อนิทรรศการ: ชีวิตในธรรมชาติ
ศิลปิน : กาญจนา ชลศิริ
“ความมีชีวิตของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ ฤดูกาล หรือไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาเรื่องเล็กๆในธรรมชาตินั้น เป็นแม่บทในการขับเคลื่อน กระตุ้นให้เกิดจินตภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกภายในใจ การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินั้น นอกจากจะมอบสุนทรียภาพแล้วยังตกผลึกกลายเป็นวิสัยทัศน์ของความเป็น”สัจธรรม” ที่ข้าพเจ้าสามารถเทียบเคียงกับเรื่องราวของการดำเนินชีวิต และทำความเข้าใจได้โดยความเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมอบพื้นที่แห่งความสุข จินตนการ อิสระ ผ่อนคลาย เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมต็มของชีวิต ข้าพเจ้าประทับใจในความงามที่สัมผัสได้จากกายภาพของธรรมชาติ และความลึกซึ้งซ่อนอยู่เบื้องลึกแต่สว่างไสว คล้ายแสงหิงห้อยในพุ่มไม้เวลากลางคืน เป็นสาระในธรรมชาติที่ข้าพเจ้าต้องการนำมาสื่อในผลงานศิลปะโดยเทคนิคส่วนตัว ที่ยืดหยุ่นผ่อนปรน และใช้ความเป็นทัศนธาตุซึ่งเป็นธรรมดาสามัญพื้นฐาน ในงานศิลปะ สื่อออกมาโดยอ้างอิงจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติผ่านกระบวนการภายใน ภาพที่สื่อออกมาจึงเป็นการบิดเบือนไปจากความจริงที่ปรากฏต่อสายตาเบื้องหน้า แต่เป็นภาพความจริงของความรู้สึกของสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ”
ประเภทของงาน: ศิลปะจัดวาง /จิตรกรรมสองมิติ/ เทคนิคผสม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ไตรภาคสมบูรณ์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service