นิทรรศการ "ป่า – ก้าวย่าง - ลมหายใจ"

Event Details

นิทรรศการ "ป่า – ก้าวย่าง - ลมหายใจ"

Time: September 30, 2014 to November 2, 2014
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Sep 1, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"ป่า – ก้าวย่าง - ลมหายใจ"
โดย สุรศักดิ์ สอนเสนา
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2557
ณ ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรี่

นิทรรศการ "ป่า – ก้าวย่าง - ลมหายใจ" นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ที่งดงามด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูนอันละเอียดประณีต ลุ่มลึกด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความเคารพต่อความยิ่งใหญ่และสง่างามแห่งธรรมชาติ ความร่มเย็นของผืนป่า พืชพรรณ ดินน้ำ อันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผ่นไม้แม่พิมพ์ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปทรงของต้นไม้ เถาวัลย์ ก้อนหิน ต้นหญ้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบธรรมดาในธรรมชาติ และแฝงนัยยะของพุทธปรัชญาที่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมของโลก


"Forest - Tread - Breath"
by Surasak Sornsena
On September 30 – November 2, 2014
At DOB Hualamphong Gallery

“Forest - Tread - Breath” art exhibition presents meticulous woodblock under the concept of the great and powerful nature as the origin of life. The wooden plate is craved in the shapes of nature, trees, vines and grasses to represent the nature and Buddhist philosophy on constant changes.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ป่า – ก้าวย่าง - ลมหายใจ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service