นิทรรศการ "จิตวิญญาณอิสระ"

Event Details

นิทรรศการ "จิตวิญญาณอิสระ"

Time: September 12, 2014 to November 27, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630 - 8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 7, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ
วันที่ : 12 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เปิดนิทรรศการ 11 กันยายน 2557 เวลา 18:30 น.
เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินอาวุโสวัย 80 ปีจากจังหวัดลำพูนได้ทุ่มเทและพิสูจน์ให้เห็นถึง ความศรัทธาและการยืนหยัดของศิลปินในฐานะผู้สร้างสรรค์ งานศิลปะนามธรรมตามคติแบบตะวันออกมาอย่างยาวนาน โดยไม่เคยหวนกลับไปสร้างสรรค์งานแบบ เหมือนจริง ในวัย 28 ปี ศิลปินหนุ่มล้านนานักผจญภัยขี่รถสกู๊ตเตอร์คู่ใจจากประเทศไทย สู่จุดหมายอันยาวไกลในทวีปยุโรป เพื่อแสวงหาประสบการณ์ทางศิลปะ

การแสดงงานและการพบปะศิลปินนักวิจารณ์ต่างวัฒนธรรมขับเคลื่อนให้ประติมากรไทยผู้มีไฟสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลงานของตนสู่งานแบบนามธรรมในระดับสากลได้ เมื่อเดินทางกลับมายังบ้านเกิด ศิลปินอิสระผู้มุ่งมั่นไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวกลับมาด้วยนอกจากประสบการณ์ด้านศิลปะจากต่างแดนร่วม 12 ปี เต็ม ด้วยจิตวิญญาณแห่งนักสร้างสรรค์ผู้แสวงหาและการได้กลับมาพบ อินสนธิ์ วงค์สาม ได้ผูกโยงวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นทางภาคเหนือเข้ากับศิลปะนามธรรมได้อย่างกลมกลืน


 นิทรรศการ “อินสนธิ์ วงค์สาม : จิตวิญญาณอิสระ” จัดแสดงผลงานประติมากรรม (2517- ปัจจุบัน) ภาพพิมพ์แกะไม้ (2542-ปัจจุบัน) และงานจิตรกรรมชุดใหม่ (2556-ปัจจุบัน) ของ อินสนธิ์ วงค์สาม ร่วมร้อยชิ้น ผลงานมักถ่ายทอดลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับความล้ำลึกจากจิตใจภายในของมนุษย์ รวมถึงศิลปกรรมชิ้นสำคัญอื่นๆ เช่น ประติมากรรมไม้ชุดห้วยไฟ (2517-2520) ที่สร้างสรรค์จากเศษซากตอไม้สักขนาดใหญ่ แสดงถึงการโหยหาความบริสุทธิ์ในสภาวะธรรมชาติ ช่วยโน้มนำชุมชนให้ระลึกถึงต้นไม้และผืนป่า ที่สูญเสีย ผลงานประติมากรรมโลหะจำลอง ขนาดเล็กชุดใต้ทะเล (2511-2517) ที่แสดงถึงความตระหนักในปัญหา สิ่งแวดล้อมและวิกฤตทางธรรมชาติ ซึ่งผลงานบางส่วนจะได้รับการถ่ายทอดให้เป็นจินตภาพที่สมบูรณ์ในรูปแบบวิดีโออาร์ตโดยศิลปินร่วมสมัย จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และผลงานประติมากรรมถอดได้ (2540-ปัจจุบัน) ที่นำเศษไม้รูปทรงแปลกมาประกอบกันด้วยวิธีการเข้าไม้สลักเดือย สามารถจับปรับขยับทิศทางรูปทรงได้ เป็นต้น

ศิลปินผู้เป็นต้นแบบของนักสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงคติ และวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้สัมพันธ์กับศิลปะนามธรรม ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกอย่าง อินสนธิ์ วงค์สาม นั้นเป็นบุคลิกพิเศษที่จะปรากฏอยู่น้อยนักในปัจจุบัน เรื่องราวของท่านได้ให้แรงบันดาลใจกับศิลปินรุ่นใหม่ วชร กัณหา ในการสร้างงานภาพยนตร์เชิงสารคดีจากชีวิต การแสวงหา การฝึกตน การค้นพบตนเองของอินสนธิ์ วงค์สาม ซึ่งได้ทิ้งร่องรอยไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ ในวงการศิลปกรรมของไทย


ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ทักษิณา พิพิธกุล
ศิลปินร่วมแสดงงาน: จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และ วชร กัณหา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จิตวิญญาณอิสระ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service