นิทรรศการ "คิริเมขล์"

Event Details

นิทรรศการ "คิริเมขล์"

Time: August 4, 2014 to August 30, 2014
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/sangd…
Phone: 081 021 9407
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 6, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

' คิริเมขล์ ' ๒๕๕๔
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์

#PSGArtGallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๐๐ - ๑๘:๐๐ น. เว้นวันอาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ (วันแม่แห่งชาติ)
พิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖:๐๐ น.
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "คิริเมขล์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service