นิทรรศการ "มายาของภาพสังขาร"

Event Details

นิทรรศการ "มายาของภาพสังขาร"

Time: July 4, 2014 to July 27, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 27, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการมายาของภาพสังขาร
วันที่ : 04 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2557
สถานที่: People's Gallery P1-P2 ชั้น 2
โดย คุณสกล เต่ากล่ำ
พิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.
ปัจจุบันกระแสนิยมจากต่างชาติเข้ามามีบทบาทในชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรามากมายเช่นการแต่งหน้าทาปาก ตกแต่งร่างกายให้ดูดี เข้ายุคเข้าสมัย จนเราเองไม่สามารถที่จะแยกมันออกไปจากระบบการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ รวมถึงสื่อหลายแขนงที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมความงามของร่างกายในรูปแบบต่างๆมากมายเช่น การทำศัลยกรรม การใช้บริการในสถาบันเสริมความงามในรูปแบบต่างๆ อันส่งผลให้มีบุคคลบางกลุ่มบางชนชั้นมีพฤติกรรมที่เสพสื่อมากเกินไป จนบางครั้งลืมตระหนักถึงสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายตนเอง โดยสร้างพฤติกรรมอันหลากหลายที่คิดว่าจะช่วยปิดบัง เยียวยา บำรุง ฟื้นฟู และตอบสนองความต้องการในร่างกายตนเอง เพื่อให้เกิดความงาม อนาคตต่อไปอาจจะกล่าวได้ว่า ริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากกาลเวลาก็เปรียบเสมือนโรคที่จะสามารถเยียวยาและรักษาได้ ด้วยวิธีใดก็ได้ ซึ่งทุกสิ่งอย่างนี้มนุษย์เป็นผู้สร้างค่านิยมขึ้นมาเองจนทำให้หลงไปกับกายภายนอก จนบางครั้งไม่สามารถที่จะยอมรับใน อัตลักษณ์ ที่แท้จริงของตนเองได้

แนวความคิดดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นมา เพื่อ สะท้อน ประชดประชัน เสียดสี ในเนื้อหาเรื่องราวของค่านิยมที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนในยุคสมัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับความงามจนทำให้คนเราไม่สามารถแยกแยะ ตระหนักรู้ จนหลงลืมมัวเมาไปกับการใช้ชีวิตที่มีค่านิยมเหล่านี้แฝงอยู่ในชีวิตประจำวัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มายาของภาพสังขาร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service