นิทรรศการภาพถ่าย “ร่องรอย แห่งแรงปรารถนา”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย  “ร่องรอย แห่งแรงปรารถนา”

Time: July 3, 2014 to July 27, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 6, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภ่าพถ่าย“ร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืม”เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความผูกพัน ความทรงจำและความหวังของผู้ลี้ภัยชาวทิเบตที่มีต่อดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนผ่านใบหน้าของผู้ลี้ภัยที่ร่วมกันสวดภาวนาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อปกปักษ์รักษาบ้านเกิดเมืองนอนที่ตนจากมา

จัดแสดงณห้องนิทรรศการPeople’s Gallery ชั้น๒หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครwww.bacc.or.th

ในระหว่างวันที่๓- ๒๗ กรกฎาคม๒๕๕๗ โดยเปิดให้ชมวันอังคาร-วันอาทิตย์เวลา 11:00- 21:00 (ปิดวันจันทร์)

กำหนดการพีธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่๖กรกฎาคม เวลา๑๗.๐๐น.

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ ภาณุวัฒน์จิตติวุฒิการโทรศัพท์๐๘๑-๓๐๕- ๑๔๗๔

Email: joe_jitti@hotmail.com

Website: http://www.bhanuwat.org

Artist statement

“ผู้คนสวดภาวนาด้วยแรงปรารถนาโดยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อดลบันดาลให้ความฝันของตนเองเป็นจริง
ในภาพถ่ายชุดนี้ผมได้บันทึกใบหน้าของผู้ลี้ภัยชาวทิเบตที่หลบหนีออกจากดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนมากว่า๕๐ปี ขณะเวลาที่ถ่ายภาพผมขอให้พวกเขาสวดภาวนาและนึกถึงสิ่งที่ตนเองปรารถนาโดยที่แทบทุกคนสวดภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ปกป้องรักษาบ้านเกิดเมืองนอนที่ตนจากมาผมเลือกใช้กระบวนการถ่ายภาพซ้อน(multiple exposure) เพื่อบันทึกช่วงเวลาแห่งการภาวนาโดยผมมีความเชื่อว่ากระบวนการถ่ายภาพซ้อนจะสามารถบันทึกบุคคลิกร่วมของผู้ลี้ภัยที่ปรารถนาในสิ่งเดียวกันและแสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของผู้คนที่อาศัยอยู่ต่างที่ต่างเวลาแต่มีแรงปรารถนาเดียวกันได้”


บทวิจารณ์จากหนังสือร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืมโดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ศิลปินได้พยายามทำให้เราได้สังเกตุเห็นถึงแรงขับเคลื่อนบางอย่างที่เชื่อมโยงใบหน้าของผู้ภาวนาเข้าด้วยกันจนกระทั่งเราสามารถซึมซับรายละเอียดของร่องรอยอัตลักษณ์อันเบาบางที่ปรากฏบนทุกมิติทางกายภาพของงานได้ใบหน้าที่เริ่มเลือนหายไปแต่กลับให้ความรู้สึกเรียบง่ายและเบาสบายเมื่อนั้นผลงานได้นำพาเราไปสู่การตระหนักรู้ถึงมิติทางจิตวิญญาณการเฝ้าสังเกตเช่นนี้ต้องอาศัยความอดทนและสมาธิที่จดจ่ออย่างยิ่งเพื่อมุ่งเข้าถึง“จิตภายใน”ผ่านทาง“รูปกายภายนอก”และเมื่อใดที่เราละสายตาจากภาพภายนอกเข้ามาจับจ้องที่ภายในจิตตัวเองเมื่อนั้นเราจึงได้เข้าถึงสภาวะอันบริสุทธิ์ของความงามที่ไร้ขอบเขต

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย “ร่องรอย แห่งแรงปรารถนา” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service