นิทรรศการ "ยุติทำ ยุติธรรม"

Event Details

นิทรรศการ "ยุติทำ ยุติธรรม"

Time: July 4, 2014 to July 29, 2014
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 28, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ 'ยุติทำ ยุติธรรม'
นิทรรศการมีระหว่างวันที่ 4 - 29 กรกฎาคม 2557
10:00 - 18:00 น. เว้นวันอาทิตย์และวัดหยุดนักขัตฤกษ์
ณ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:00 น.

“ยุติทำ – ยุติธรรม”
ตีความและสร้างสรรค์ผลงานโดย 14 ตัวแทนนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
‘ นิทรรศการ “ยุติทำ ยุติธรรม” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นในทุกคนได้หวนกลับมาตระหนักในสามัญสำนึกขั้นพื้นฐาน ความดี ความชั่ว ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสามัญสำนึกที่มนุษย์อันมีมนุษยธรรมทุกคนสามารถตระหนักรู้ได้
แต่ ณ ปัจจุบัน สถานการณ์ในสังคมกลับแสดงให้เห็นว่าเรากำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านสามัญสำนึกและศีลธรรมอย่างหนัก ซึ่งตัวสร้างปัญหาเหล่านั้นก็คือ คน สัตว์ผู้มีจิตใจสูง ผู้ควรจะมี “ธรรม” แต่กลับหาแทบไม่เจอ เพราะใช้สัญชาติญาณความเห็นแก่ตัวเพื่อความอยู่รอดมากขึ้น ขาดสามัญสำนึกในเรื่องจริยธรรมและศีลธรรม หากต้องการให้ศีลธรรมกลับมา เราจะต้อง “ยุติ” การกระทำที่เป็นสิ่งไม่ดี “การยุติการกระทำบางอย่างจะนำมาซึ่งความยุติธรรมและเป็นธรรม” จึงเป็นวลีที่เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะนำเสนอในนิทรรศการครั้งนี้ ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ สิ่งเลวร้ายต่างๆ ล้วน “ยุติ” ลงได้ด้วย “ธรรม” ซึ่งสิ่งไม่ดีจะ “ยุติ” ได้ เมื่อ “ธรรม” เกิดขึ้นในใจคน
นิทรรศการศิลปกรรม “ยุติทำ ยุติธรรม” ที่จัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรม, ประติมากรรม, วัสดุผสม, Performance(ศิลปะการแสดงสด) และ Graffiti ตีความสร้างสรรค์โดย 14 ตัวแทนนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ได้แก่ กันยารัตน์ เครือเอี่ยม, ภาณุพงศ์ คงเย็น, รัตติกาล จิตต์หมั่น, ประจวบลาภ สวัสดี, จารุพัฒน์ นาคพันธ์, พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง, ณภัทร แก้วมณี, ธีร์รัฐ เมธีวัชรธนาภรณ์, นนท์ แก้วเวฬุ, ชัยบูรณ์ บันลือ, ภาณุ นาครทรรพ, บุระเฉลิม ยมนาค, อาทิตย์ สังข์ตะคุ และ พัทธ์ ยิ่งเจริญ
เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 - 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 - 18:00 น. เว้นวันอาทิตย์และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ ณ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ’

' Yuti-Tam Yuti-Tham'
Art exhibition by 14 art students of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts , Silpakorn University.
Between 4 - 29 July 2014 Time : 10am. - 6pm.
Close : Sunday and public holiday (11-12 , 14 July)
Opening Ceremony on Friday 4th July 2014 Time : 4 pm.
At PSG Art Gallery , Silpakorn University , Bangkok.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ยุติทำ ยุติธรรม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service