นิทรรศการ "จิตวิญญาณแห่งพุทธศิลป์"

Event Details

นิทรรศการ "จิตวิญญาณแห่งพุทธศิลป์"

Time: June 7, 2014 to July 31, 2014
Location: Tita Gallery
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TitaG…
Phone: 053 297 811
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 8, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ภัคพงศ์ทองเกลี้ยง : Pakaphong Thongkaing

จิตวิญญาณแห่งพุทธศิลป์ : Spirit of Buddhist art

7 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2557

7 June-31 July 2014

ติตาแกลอรี่

@ tita Gallery

หลังจากการแสดงนิทรรศการครั้งที่ผ่านมา ภัคพงศ์ทองเกลี้ยง

ได้ตกผลึกการทํางานแนวพุทธศิลป์ที่เข้มข้น ลึกซึ้ง ถึงจิตวิญญาณยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อหาที่ตนเองรู้สึกประทับใจในเรื่องราวตามพุทธประวัติอาทิภาพ

พระพุทธเจ้าลอยถาด ภาพ มหาภิเนษกรมณ์ ภาพนิมิตพระพุทธเจ้าปางชนะมาร รวมไปถึงภาพเทพเทวา

อันเป็นรูปรอยแห่งความเชื่อและศรัทธา เช่น องค์พระพิฆเณศ พระเกตุพระแม่ธรณีพระแม่คงคา

เป็นต้น.... และด้วยเทคนิคฝีมือที่พัฒนาขึ้น ผสมผสานกับแนวคิด ได้อย่างลงตัว

ก่อเกิดเป็นภาพวาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น.... ด้วยความตั้งใจที่จะเผยแผ่

คําสอนของพระพุทธองค์ให้มีความเป็นสากล รับรู้ได้แม้ว่าผู้ชมงานศิลปะจะเป็นชนชาติศาสนา

ภาษาใดก็ตาม .

Following his previous exhibition, Pakaphong Thongkaing focuses in greater depth with

crystalline vision to reveal more of the spirit of Buddhism in personal impressions of Buddhist history,

such as the Buddha image floating on a salver, the Mahaphinetsakrom, the defeat of Mara and all the

visions of the devas. With finely developed technique, the artist conceptualizes Phra Phikhanet (Ganesha),

Phra Ket (Nepture), Mae Thorani (Mother Earth) and Phra Mae Kongka (Goddess of the Ganges),

imbuing each unique image with purpose in order to spread the Buddha’s teaching to all regardless of

race, color or creed.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จิตวิญญาณแห่งพุทธศิลป์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service