นิทรรศการ "ศิลปะเสียงและการออกแบบ"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปะเสียงและการออกแบบ"

Time: June 5, 2014 to June 28, 2014
Location: PSG Arts Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 087 810 3388
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: May 31, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ขอเชิญชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศิลปะเสียงและการออกแบบ"
ระหว่างวันที่ 5 - 28 มิถุนายน 2557 10:00 – 18:00 น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ PSG Arts Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 - 19.30 น.
(สอบข้อมูลเพิ่มเติม : คุณพัชมน 087-810-3388, phatchamon.s@gmail.com)

ที่มาของนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดหลักสูตรใหม่.."ศิลปะเสียงและการออกแบบ" ที่แรกในประเทศไทย เป็นหลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาโทระหว่างดนตรี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และทัศนศิลป์ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและการแสดงดนตรีสดจากคณาจารย์ผู้สอน (ได้ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00-19.30 น.)

You are warmly invited to an exhibition
"Acoustic Art and Design"
between 5 and 28 June 2014
(Closed on Sunday and Public Holiday)
At PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok.

"Acoustic Art and Design" is a master degree curriculum that promotes an multidisciplinary approach to sound appreciation. It aims at equipping students with necessary skills and theories in four academic fields including music, engineering, architecture, and art, in order for them to pursue their career in the 21st century society. Please feel free to attend a talk and music performance by lecturers on Saturday 21 June 2014 between 15.00 and 19.30.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปะเสียงและการออกแบบ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service