นิทรรศการ "กลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย"

Event Details

นิทรรศการ "กลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย"

Time: June 7, 2014 to July 7, 2014
Location: Artbridge Chiangrai
City/Town: Chiang Rai, Thailand
Website or Map: http://www.artbridgechiangrai…
Phone: 053 166 623
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 18, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย
Young Artists Chiang Rai Art Exhibition
วันที่ 7 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2557
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.
ณ ขัวศิลปะ เชียงราย
กลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย คือ กลุ่มเยาวชนที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความรักและศรัทธา และปรารถนาที่จะเดินทางในเส้นทางศิลปิน รวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน แบ่งปันข่าวสารด้านศิลปะ รวมถึงสร้างโอกาสในเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ แสดงพลังงานคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงราย

ศิลปิน: กนกกร หมื่นโฮ้ง, กอบพงษ์ ขันพงษ์, กอล์ฟ บุญมา, จุฑามาส บุญเจริญ, เชาวน์วุฒิ แซ่คู, ฐิติวรดา วงศ์ขัติย์, ณัฐกรณ์ ชาติเชื้อ, ณัฐพล เจียงจรัสนนท์, ณัฐพันธ์ ยอดรักษ์, ดิษณ์กร สุทธอมรรัชกนกสุวรรณสม, ทนง มั่นเหมาะ, ทิตย์นภา อารีย์, ธีรราช ราวิชัย, นคินทร์ นุกิจอนันต์, นพณัฐ ศรีวิชัย, นฤมล อุ่นเรือน,นวพล ปูธิปิน, นิพนธ์ ใจนนท์ถี, บุญเกิด ทาบุญเบ็ง, ปรัชญ์ พิณสาร, ไปรยา ปวงรังสี, พุทธรักษ์ ดาษดา, ภาณุพงษ์ จันเขียว, เมษา โยนาแว่น, รุ่งโรจน์ แสนลือ, วิษณุ ธรรมสอน, ศิริชัย เชียงแรง, ศุภชัย ยี่สุ่นศรี, สราวุฒิ คำมูลชัย, สุทธิเกียติ ใสสอาด, สุทธินันท์ กรมเหลี่ยมสาระ, เสกสรร มะโนวัง, อนุชา ตาเมืองมูล, อภิสิทธิ์ มณีธร, อรัญ ปัญญาทิพย์, อร่าม ถานันดร์, สมศักดิ์ ดวงวรรณา

ติดตามความคืบหน้า https://www.facebook.com/pages/YACR-Young-Artist-Chiangrai/473052332824957, www.facebook.com/artbridgechiangrai

Young Artists Chiang Rai Art Exhibition
Date :7 June - 7July 2014
Opening reception : 7 June 2014 at 06.00 pm
Venue :Artbridge Chiangrai

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 18, 2014 at 10:17am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service