นิทรรศการ “กำแพง”

Event Details

นิทรรศการ “กำแพง”

Time: May 12, 2014 to July 31, 2014
Location: Sombat Permpoon Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.sombatpermpoongall…
Phone: 02 254 6040-6
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 12, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ “กำแพง”
12 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ. สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
“กำแพง” คือ สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ เป็นเครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้นสิ่งจากภายนอก หรือ เครื่องกักกันสิ่งที่อยู่ภายใน และ กำแพงยังสามารถแสดงถึงความแตกแยก หรือ การรวมกลุ่ม
สมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรีขอเสนอความหมายของ “กำแพง” ผ่านผลงานจากศิลปิน 9 ท่าน ที่ต่างใช้รูปกำแพงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนของพวกเขา นิทรรศการ “กำแพง” ได้รวบรวมผลงานภาพเขียนจากงานสะสมของสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี เพื่อเสนอความหมายของ “กำแพง” ที่เหนือจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการใช้สร้อยแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่เล่าถึงเรื่องราว สภาพสังคม, ความเชื่อของศาสนา และ รูปแบบวัฒนธรรม.
ศิลปิน: เกรียงไกร เมืองมูล, ถวัลย์ ประมาณ, ประยงค์ แซ่เตีย, ปรีชา เถาทอง, สมรรถ สุวรรณพงษ์, สมโภชน์ ทองแดง, สุรพล แสนคำ, อิทธิพร ธงอินเนตร, อิสระ หลาวทอง, พงศ์ศิริ คิดดี

Exhibition: “ Wall ”
Time: 12th May – 31st July 2014
Place: At Sombat Permpoon Gallery.
Wall. A structure that defines an area, carries a load, and provides shelter and security. Created to prevent or to protect, to separate or to unite.
Sombat Permpoon Gallery invites you to explore the meaning behind walls. The exhibition features 9 artists who painted “wall” to communicate their stories and their inspirations. These 18 works from Sombat’s collection will show you how the state of society, personal beliefs and cultural identities can also define a wall. (Images attached)
Artist: Itsara Laothong, Kriangkai Muangmoon, Prayong Saetia, Pongsiri Kiddee, Preecha Thaothong, Samat Suwannapong , Sompote Thongdaeng, Surapon Saenkum, Thawan Praman

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “กำแพง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service