นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ "ไฟป่า"

Event Details

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ "ไฟป่า"

Time: May 7, 2014 to May 20, 2014
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Phone: 053 944 859
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: May 3, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"ไฟป่า" นิทรรศการศิลปะนิพนธ์โดย ศริต ศิริธนาภิวัฒน์
นิทรรศการเริ่มวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2557

เป็น นิทรรศการศิลปะที่นำเสนอปัญหาไฟป่าที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือต้นไม้

ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าเกิดจากมนุษย์จุดไฟเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์รวมถึงการทำไร่เลื่อนลอยประกอบกับปัญหาหมอกควัน

ที่เป็นผลกระทบมาจากไฟป่าส่งผลให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

ได้รับอันตรายผ่านงานเชิงสารคดีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นตัวเชื่อมระหว่างปัญหากับผลงานศิลปะ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ "ไฟป่า" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service