นิทรรศการ “ฝนลอยรอยด์"

Event Details

นิทรรศการ “ฝนลอยรอยด์"

Time: May 5, 2014 to June 1, 2014
Location: The Jam Factory Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TheJa…
Phone: 02 861 0950
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: May 3, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ในยุค digital และ social media การถ่ายรูปและการ share รูปกลายเปนเรื่องปกติธรรมดา มีอุปกรณ์

และโปรแกรมมากมายให้เราเลือกใช้ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง เรากลับพบว่าไม่มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมตัว

ไหนเลยที่ให้ความรูู้สึกเหมือนภาพ “โพลารอยด์”

ด้วยความหลงใหลในเสน่ห์ของโพลารอยด์ พลวิทย์ เภตรา และ บงการ เสมรัตต์ จึงร่วมกันจัดแสดง

ภาพถ่ายโดยทดลองที่จะถ่ายทอดความคิดฝันผ่านเทคนิคการถ่ายภาพและพิมพ์ภาพด้วยโพลารอยด์

ในงานชื่อ “ฝนลอยรอยด์ : Day Dreams with a Polaroid”

งานจะจัดแสดงที่ The Jam Factory Gallery ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2557 และจะมีงานเลี้ยง

ในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 4 โมงเย็นเปนต้นไป

“ฝนลอยรอยด์ : Day Dreams with a Polaroid” Photo Exhibition

May 5th - June 1st, 2014

The Jam Factory Gallery

Introduction :

In today’s massive social medias and a hurriedness of digital life. An instant photo and

sharing became common to everyone. Hence there are so many many apps for this

reason, no one feel like a “polaroid”.

Fallen in love with a polaroid, Ponlawit Petra and Bongkarn Semratt collaborate on trying

to capture the feeling and sense of their dreams by the realness technic of a Polaroid in

their first duo exhibition, “ฝนลอยรอยด์ : Day Dreams with a Polaroid.”

The exhibition will take place at The Jam Factory Gallery from May 5th to June 1st, 2014.

And reception on May 17th, 16:00 onwards.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ฝนลอยรอยด์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service