นิทรรศการ "ผลงานศิลปกรรม กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่”

Event Details

นิทรรศการ "ผลงานศิลปกรรม กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่”

Time: May 2, 2014 to May 12, 2014
Location: Chiang Mai University Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 18, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


“นิทรรศการผลงานศิลปกรรม กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่”

การแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ

โดย 7 โรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2557

พิธีเปิด วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น.


“CHIANG MAI INTERNATIONAL SCHOOLS

ANNUAL ART EXHIBITION ”

An arts exhibition by a group of Chiang Mai international schools

Opening Reception will be on 2nd May 2014 at 5 pm.

At Chiang Mai University Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ผลงานศิลปกรรม กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service