นิทรรศการ "ภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้ศาลาการเปรียญวัดรวกบางบำหรุ"

Event Details

นิทรรศการ "ภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้ศาลาการเปรียญวัดรวกบางบำหรุ"

Time: March 1, 2014 to April 29, 2014
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 10, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

ภาพจิตรกรรมชุดนี้ ถูกเก็บรักษาไว้ในคลังศิลปวัตถุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ปีที่เริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานห่งชาติ หอศิลป โดยภาพจิตรกรรมทั้งหมดเป็นงานจิตรกรรมไทยประเพณี ด้วยเทคนิคโบราณ คือ สีฝุ่นบนแผ่นไม้ ในทะเบียน ระบุรายละเอียดของศิลปวัตถุชุดนี้ว่า “ภาพจิตรกรรมบนไม้วัดรวกบางบำหรุ” และระบุที่มาว่า “ย้ายมาจากศาลาการเปรียญวัดรวก บางบำหรุ กรุงเทพฯ” มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ บาน โดยไม่ได้เรียงลำดับและระบุเรื่องราวที่เขียนบนแผ่นไม้เอาไว้อย่างชัดเจน และไม่เคยนำมาจัดแสดงที่ใดมาก่อน เมื่อสืบประวัติถึงศาลาการเปรียญหลังนี้ ก็พบว่า มีการรื้อถอนและสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ทดแทน แต่ไม่ทราบปีที่รื้อและสร้าง ทั้งนี้น่าจะถูกรื้อก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยดูจากปีที่รับแผ่นไม้นี้มาเก็บรักษาไว้เป็นเกณฑ์

ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป เห็นว่า ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ มีความสวยงามและน่าสนใจหลายประการ สมควรแก่การนำมาศึกษาและเผยแพร่ เนื่องจากไม่ได้มีการจัดแสดงสู่สาธารณชนให้ได้พบเห็นมากว่า ๓๐ ปีแล้ว อีกทั้งเรื่องราวบนแผ่นไม้ หากได้นำมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ก็จะเป็นการเติมเต็มประวัติศาสตร์ ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนของผลงานชุดนี้มากยิ่งขึ้น

จากการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น จิตรกรรมทั้ง ๓๔ บาน มี ๒บานที่สามารถต่อเข้ากันได้เป็นแผ่นเดียวกัน เรื่องราวที่เขียนบนแผ่นไม้ จำแนกได้ตามเรื่องดังนี้

๑. พุทธประวัติ ๑๔ บาน

๒. ทศชาติชาดก ๕ บาน

๓. ปัญญาสชาดก ตอนสุภมิตตชาดก ๒ บาน

๔. เรื่องพระพุทธบาท ๕ สถาน ๑ บาน

๕. เรื่องตำนานตะขาบ ๑ บาน

๖ ลวดลายดอกพุดตาน ๑๐ บาน


โดยเบื้องต้นสันนิษฐานจากรูปทรงของแผ่นไม้ และการวางองค์ประกอบภาพที่เรียงกันไปตามแนวยาว ประกอบกับคำบอกเล่าว่า ศาลาการเปรียญหลังนี้ มีลักษณะเป็นศาลาโถง จึงสันนิษฐานว่าใช้ประดับบริเวณคอสองของศาลาการเปรียญหลังนี้

การกำหนดอายุ เมื่อเปรียบเทียบลายเส้นฝีมือการวาดของจิตรกรรมสองเรื่องหลัก คือพุทธประวัติและทศชาติชาดก จะพบว่าทั้งสองเรื่องนี้มีฝีมือและลายเส้นที่ต่างกัน โดย จิตรกรรมพุทธประวัติ จะมีฝีแปรงที่หนากว่า สีจัดกว่า ส่วนทศชาติชาดก จะมีลายเส้นที่อ่อนช้อย บางเบา และละเอียดกว่า แต่ก็เชื่อว่า ทั้งสองตอน น่าจะวาดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยช่างฝีมือคนละท่าน เมื่อดูจากการวาดภาพอาคารบ้านเรือน ที่มีลักษณะของอาคารแบบตะวันตก ผสมผสานอยู่กับอาคารแบบไทยประเพณี รวมทั้งภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ดูเหมือนจริง แสดงถึงการนำเอาอิทธิพลศิลปะตะวันตก เข้ามาผสมผสานเป็นรูปแบบที่นิยมวาดขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จึงสันนิษฐานว่า ภาพชุดนี้น่าจะวาดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๖๗ –๒๔๑๑)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้ศาลาการเปรียญวัดรวกบางบำหรุ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service