การแสดงส่งเสริมศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน "เสียงแห่งธรรม”

Event Details

การแสดงส่งเสริมศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน "เสียงแห่งธรรม”

Time: March 5, 2014 to March 6, 2014
Location: SWU Theater
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 261 2096
Event Type: performance
Latest Activity: Feb 28, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชม

“การแสดงส่งเสริมศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน : เสียงแห่งธรรม”

ตามโครงการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมที่ยั่งยืน


จัดแสดงในวันพุธที่ 5 และ วันพฤหสบดีที่ 6 มีนาคม 2557

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พบกับ

การแสดงขับร้องประสานเสียงจากวง SWU Chorus

การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย

การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย

การแสดงขับร้องเพลงจากศิลปินและนักแสดงชื่อดัง

เข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียด 02-261-2096

facebook ที่ caswu (สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดงส่งเสริมศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน "เสียงแห่งธรรม” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service