นิทรรศการ "พื้นฐาน มัณฑนศิลป์"

Event Details

นิทรรศการ "พื้นฐาน มัณฑนศิลป์"

Time: January 6, 2014 to February 6, 2014
Location: Silpakorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/inter…
Event Type: art, exhibition, painting, drawing
Latest Activity: Jan 24, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 6 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557

จันทร์-เสาร์ 10:00 - 18:00 น.

(ผลงานจากรายวิชาแกน วาดเส้น 1-2 ศิลปะปฏิบัติ 1-2 ออกแบบ 1-2 ศิลปะไทยปริทรรศน์ เขียนแบบเบื้องต้น)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พื้นฐาน มัณฑนศิลป์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service