นิทรรศการ "ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์"

Time: January 25, 2014 to February 25, 2014
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 19, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์

25 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2557

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม

2556 กลุ่มศิลปินอิสระ’96

จัดนิทรรศการภาพวาดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว “ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์”

นำผลงานจิตรกรรมจำนวนกว่า 400 ชิ้น มาจัดแสดงและจำหน่าย

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่ง

นำทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ยามยาก สภากาชาดไทย

การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเ

กียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้

เป็นการนำเสนอผลงานจิตรกรรมของกลุ่มศิลปินจำนวนกว่า

400 คน นำโดย อ.สมาน คลังจตุรัส ประธานกลุ่มศิลปินอิสระ’96

ซึ่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวาดภาพสีน้ำมัน ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วยศิลปินอาชีพและสมัครเล่น

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

ในแนวพระราชกรณียกิจที่ถ่ายทอดถึงความจงรักภักดีและเทิดพ

ระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ และพระวิสัยทัศน์ของพระองค์

ในแนวถนัดของศิลปินแต่ละท่าน ผ่านเทคนิคที่หลากหลาย อาทิ

ภาพสีน้ำ ภาพสีน้ำมัน และสีอะครีลิค งานศิลปะบนกระเบื้องเคลือบ

และงานประติมากรรม รวมจำนวนผลงานกว่า 400 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมและเลือกซื้อผลงานของศิลปินในนิทรรศการ

“ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์”

โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนมอบให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

ทุกวันยกเว้นวันพุธ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปินรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชันย์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service