นิทรรศการ "วิทยานิพนธ์ศิลปะภาพพิมพ์"

Event Details

นิทรรศการ "วิทยานิพนธ์ศิลปะภาพพิมพ์"

Time: March 6, 2014 to March 20, 2014
Location: KTB Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 084 749 2960, 083 546 8454
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jan 24, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ศิลปะภาพพิมพ์

โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 18.30 น.

โดย ศาสตราจารย์ พิษณุ ศุภนิมิตร และ รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ณ หอศิลป์กรุงไทย (อาคารสาขาเยาวราช)


นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 20 มีนาคม 2557

นิทรรศการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เพื่อนำเสนอผลงานที่ผ่านการเคี่ยวกรำ ทั้งความคิด รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์นั้นได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก ก่อให้เกิดความหลากหลายในการแสดงออกในผลงาน

นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆของศิลปะภาพพิมพ์ และก่อให้เกิดความเข้าใจในงานภาพพิมพ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะพบว่าศิลปะภาพพิมพ์นั้นมิได้ยุ่งยากและเข้าใจยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังสามารถแสดงออกได้อย่างหลากหลายไม่จำกัด


นิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วย

ธนวัฒน์ พรหมสุข

สาริตา สุวรรณแก้วมณี

ปราชญ์ คณานุรักษ์

กนิษฐา กรทวีธรรม

วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล

นภาพร มบขุนทด

ชาลิศา วงศ์มงคล

อิสระ สิงห์โตแก้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นาย ธนวัฒน์ พรหมสุข 084-749-2960 / นางสาว วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล 083-546-8454

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วิทยานิพนธ์ศิลปะภาพพิมพ์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service