นิทรรศการ "เส้นสี สู่แนวศิลป์"

Event Details

นิทรรศการ "เส้นสี สู่แนวศิลป์"

Time: January 8, 2014 to January 30, 2014
Location: Art Centre Silpakorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Phone: 02 221 3841, 02 623 6115 #11418, 11419
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 1, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการเชิดชูเกียรติรองศาสตราจารย์ประทีป สว่างสุข

ใน "เส้นสี สู่แนวศิลป์"


พิธีเปิดฯ ใน วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวล่ 18.00 น.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คุณณงรงค์ อิงค์ธเนศ

(ประธานกรรมการบริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด)

ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัย ศิลปากร


นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 มกราคม 2557 เวลา 9.00 - 18.30 น. (เว้นวันอาทิตย์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เส้นสี สู่แนวศิลป์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service