นิทรรศการ "คลับหน้าพระลาน สัญจร"

Event Details

นิทรรศการ "คลับหน้าพระลาน สัญจร"

Time: January 3, 2014 to January 31, 2014
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiangmai, Thailand
Website or Map: http://www.cmuartcenter.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Dec 28, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "คลับหน้าพระลาน สัญจร" ครั้งที่ 2

“คลับหน้าพระลาน สัญจร” เป็นชมรมของคนรัก และทำงานศิลปะ สมาชิกของชมรมจะประกอบด้วยศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเพื่อนๆต่างสถาบันที่รักงานศิลปะ ได้เข้ามาพูดคุยกันทางหน้า facebook เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือชื่นชมผลงาน และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ที่รักงานศิลป์ ได้มีโอกาสแสดงออก และสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงาน โดยมีนโยบายหลักที่สำคัญคือ การช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาสทั่วไป


นิทรรศการจะเปิดให้ชม ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2557

ในวัน อังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 17.00น.

หอนิทรรศการฯ ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "คลับหน้าพระลาน สัญจร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service