นิทรรศการ "ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน"

Event Details

นิทรรศการ "ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน"

Time: December 2, 2013 to December 5, 2013
Location: Hall of Sculpture
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 3, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ขอเชิญชมงาน "นิทรรศการช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เชิญชมต้นแบบงานศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) อาทิ ช้างต้นและเครื่องคชาภรณ์ (ขนาดเท่าจริง) เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ (ร.๙) บุษบกอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ฯลฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service