นิทรรศการ "จินตภาพและแรงบันดาลใจจากข้าว"

Event Details

นิทรรศการ "จินตภาพและแรงบันดาลใจจากข้าว"

Time: December 6, 2013 to December 27, 2013
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 281 2224, 02 282 0637
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 2, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการงานแสดงศิลปกรรมและงานประกวดภาพจิตรกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อข้าวไทย

ในหัวข้อ "จินตภาพและแรงบันดาลใจจากข้าว" (Imagination and Inspiration from rice)

พิธีเปิดในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น.

โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2556

วันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ ห้องนิทรรศการ 1 – 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จินตภาพและแรงบันดาลใจจากข้าว" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service