นิทรรศการแสดงศิลปะ "คืนจันท์"

Event Details

นิทรรศการแสดงศิลปะ "คืนจันท์"

Time: November 25, 2013 to December 22, 2013
Location: Chulalongkorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Nov 29, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงศิลปะ "คืนจันท์"

ผลงานภาพวาดและภาพเขียนจากนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จัดแสดง วันที่ 25 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2556 (9.00 - 18.00 น.)

พิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้น

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Art Exhibition of painting and drawing by Freshmen and Sophomore from Department of Visual Arts,Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University


Date: 25th November-22th December 2013

Opening Ceremony on 27th November 2013 at 18:00 hrs.


Location: Chulalongkorn University Museum (1fl.)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงศิลปะ "คืนจันท์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service