นิทรรศการ "ประชาธิปไตย ไทยแลนด์"

Event Details

นิทรรศการ "ประชาธิปไตย ไทยแลนด์"

Time: November 20, 2013 to December 16, 2013
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 27, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรม"ประชาธิปไตย ไทยแลนด์" โดย อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ


คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม"ประชาธิปไตย ไทยแลนด์" โดย "อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ"


เปิดงานวันศุกร์ที่. 22 พฤศจิกายน 56. เวลา 19.00 น.

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม. ศิลปากร. ( วังท่าพระ ) กรุงเทพมหานคร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ประชาธิปไตย ไทยแลนด์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service