นิทรรศการ "เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา"

Event Details

นิทรรศการ "เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา"

Time: October 4, 2013 to October 20, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Oct 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก ‘เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา

วันที่ : 04 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2556

สถานที่: ชั้น L

โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร


งานนิทรรศการภาพศิลปะเด็ก ในหัวข้อ ‘เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำ

เพื่อชุมชนของเรา’ นำเสนอผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556

ภาพที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีจำนวนมากกว่า 160 ภาพ ซึ่งเป็นภาพรางวัลและภาพร่วมแสดงที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ, อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร,

อาจารย์สังคมทองมี และ คุณสุนันทา ตุลยธัญ


ติดต่อซื้อภาพได้ที่ โทร. 0-2301-1093-5 คุณสโรชา/คุณวันวิสาข์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของเรา" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service