เทศกาล "ศิลปะนานาพันธุ์ ๖ : ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖"

Event Details

เทศกาล "ศิลปะนานาพันธุ์ ๖ : ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖"

Time: September 28, 2013 to October 14, 2013
Location: Pridi Institute
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.pridiinstitute.com
Phone: 02 381 3860-1
Event Type: art, exhibition, painting, performance, film, movie
Latest Activity: Sep 14, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สถาบันปรีดี พนมยงค์ มีความยินดีขอเชิญร่วมงาน

ศิลปกับสังคม ครั้งที่ ๑๘

เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ๖ : ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖

วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์

ตื่นตาตื่นใจกับการเขียนภาพสด ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา โดย ศิลปินเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ พิทักษ์ ปิยะพงษ์ สุรพล ปัญญาวชิระ สมชาย วัชระสมบัติ ไมตรี หอมทอง

เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน

• ชมภาพยนตร์เรื่อง “เงาประวัติศาสตร์” โดย ภาณุ อารี

• พิธีประกาศเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

• การแสดงปาฐกถาศิลปกับสังคม ๒๕๕๖ เรื่อง “กรรมกรวรรณกรรม” โดย ศรีดาวเรือง

• ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ดุจดั่งจะคายคืน” / “มัทรี” โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร

• พิธีเปิดงานศิลปกับสังคม ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ๖ : ๔๐ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ๒๐ ปี สายใยมิตรภาพ (เปิดใช้สถาบันอย่างไม่เป็นทางการ) การแสดงสด-ร่ายบทกวี

• ชมการแสดงสิ่งละอันพันละน้อย โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร บลูด้า-ต่อเวตาล่า แม่จำปา แสนพรม เบบี้ไมม์โชว์ บีฟลอร์เธียเตอร์ ฯลฯ

พิธีกร : ดุจดาว วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่ เกรียงไกร ฟูเกษม

สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย


กิจกรรมตลอดการจัดงาน

• ๒๕-๒๘ ก.ย. ๒๕๕๖ เขียนภาพสดโดย ศิลปินเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ ณ โถงนิทรรศการสถาบันปรีดี พนมยงค์

• ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. การแสดงละครเรื่อง “Fireflies in the garbage room” โดย คานธี วสุวิชย์กิต

• ๒๙ ก.ย.-๑ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. อ่านบทละคร ดนตรี ลีลา : ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง โดย กลุ่มละครกุหลาบแดง

• ๕ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. การแสดง “สันติประชาธิปไตย” โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มศิลปินเพื่อสันติภาพ

• ๕-๖ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. แสดงละครเวทีเรื่อง “ผีแมวดำ” โดย กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร (๖ ต.ค. เพิ่มรอบ ๑๔.๐๐ น.)

• ๗ -๘ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. แสดงละครเวทีเรื่อง “โรโมรุส ออนเดอะร็อค” โดย คณะละครมรดกใหม่และกลุ่มละครกุหลาบแดง

• ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. รายการผลิบานในม่านควัน โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข / แนะนำหนังสือ “แผ่นดินเดียวกัน”/ เสวนาวรรณกรรม : แก้วหยดเดียว และ ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง /อ่านบทกวีนำโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี และนักกวีกว่า ๒๐ คน / เวลา ๑๗.๐๐ น. มินิคอนเสิร์ต “ดนตรี กวี ภาพ” โดย สันติภาพ นาโค

• ๑๒-๑๔ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงละครเวทีเรื่อง “ไต้ฝุ่น” โดย สาขาวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มบี-ฟลอร์ เธียร์เตอร์


นิทรรศการภาพศิลปะเปิดให้ชม ๒๘ กันยายน – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีการแสดงละครเวที เสวนาวรรณกรรม อ่านบทกวี ดนตรี ภาพยนตร์ ฯลฯ สำนักงานเลขานุการสถาบันปรีดี พนมยงค์ โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาล "ศิลปะนานาพันธุ์ ๖ : ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service