นิทรรศการ “ผลงานภาพถ่าย โดย วรรณี ชัชวาลทิพากร (อินพุ่ม)”

Event Details

นิทรรศการ “ผลงานภาพถ่าย โดย วรรณี ชัชวาลทิพากร (อินพุ่ม)”

Time: August 5, 2013 to August 31, 2013
Location: Naresuan University
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Aug 21, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

มองเมืองไทยและประเทศอาเซียน...ผ่านเลนส์ ในนิทรรศการ

“ผลงานภาพถ่าย โดย วรรณี ชัชวาลทิพากร (อินพุ่ม)”

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมนิทรรศการ “ผลงานภาพถ่าย โดย วรรณี ชัชวาลทิพากร (อินพุ่ม)” วันที่ ๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ – วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ชื่นชมผลงานภาพถ่าย “รวมพลังสู้” รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทภาพเอกรงค์ และผลงาน “เราคือชาติไทย” รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประเภทภาพสไลด์สี นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพถ่ายอีกหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติ โบราณสถาน วิถีชีวิต เหตุการณ์ พิธีกรรม สะท้อนสังคม วัฒนธรรม การเมือง และประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ฝีมือของอาจารย์วรรณี ชัชวาลทิพากร (อินพุ่ม) ศิลปินหญิงแถวหน้าในวงการถ่ายภาพของเมืองไทย จำนวนกว่า ๕๐ ภาพ เช่น รำลึกวันวาน สี่แยกราชประสงค์, โบสถ์ที่ถูกลืม, ไปกับกาลเวลา, Sun Block, Missing, เจ้าป่า, ค่างแว่น, พระธาตุอินทร์แขวน, รถม้านำเที่ยว, สวนสนุกในนาบัว, รำลึกถึงสมเด็จย่า, วันมหาชนปิติ, ธรรมะกับธรรมชาติ …ฯลฯ


ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ผลงานภาพถ่าย โดย วรรณี ชัชวาลทิพากร (อินพุ่ม)” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service