นิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต"

Event Details

นิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต"

Time: July 9, 2013 to August 11, 2013
Location: Museum of Contemporary Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 422 2092, 086 890 2762
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 4, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"ระดับน้ำ - ระดับจิต"

โดย ถาวร โกอุดมวิทย์

พร้อมพิธีเปิดตัวหนังสือ "Thavorn Ko-udomvit : Selected Works, 1978 – 2013"


พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 18.30 น.

ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)


นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2556

นิทรรศการ "ระดับน้ำ – ระดับจิต" นำเสนอผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานกระบวนการอันเรียบง่ายของงานจิตรกรรมเข้ากับเทคนิคการปะติดวัตถุ (Collage) และการประกอบวัสดุ (Assemblage) ด้วยแรงบันดาลใจจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตปกติ จนนำไปสู่การตระหนักรู้และเท่าทันต่อความปรวนแปรของธรรมชาติและสัจธรรมแห่งการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง พร้อมกันนี้ ยังมีพิธีเปิดตัวหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะและบทความวิเคราะห์ผลงานของ ถาวร โกอุดมวิทย์ ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน


"Balancing the Mind"

By Thavorn Ko-udomvit


On Wednesday, July 31 at 6.30 pm

At Museum of Contemporary Art (MOCA Bangkok)


The exhibition will be on view since July 9 – August 11, 2013

"Balancing the Mind" art exhibition presents fine art of collage and assemblage inspired by natural incident. The phenomenon brings changes to life and, eventually, awareness and recognition of natural volatility and the truth of life. Nothing is permanent. In addition, Thavorn Ko-udomvit's latest book of his art and analysis on his works created from 1978 to present will be launched in the event.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service