นิทรรศการ "จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม"

Event Details

นิทรรศการ "จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม"

Time: April 4, 2013 to April 28, 2013
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/TheN…
Phone: 02 281 2224, 02 282 0637, 02 282 2639-40
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 30, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม

จิตรกรรม/ 30 ชิ้น


พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

(เปิดร่วมกับนิทรรศการ โลกแห่งดุลยภาพ 3 The Harmonized III)

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 - 28 เมษายน 2556

ศิลปิน

เสนีย์ แช่มเดช

แนวคิด

ศิลปินผนวกหลักธรรมจินตามยปัญญา เข้ากับการสร้างสรรค์ในผลงาน เกิดมโนภาพเห็นขณะจิตปฏิบัติงานผ่านปัญญาญาณบ่มงอมแล้ว

ก่อเกิดสื่อกลางทางจิตวิญญาณที่มีต่อธรรมชาติ ที่ดำรงอยู่ในห้วงสรรพชีวิตแห่งธรรมชาติและจักรวาล เมื่อเกิดปัญญาญาณรู้เห็นสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติตามที่มันเป็น

เห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยกันและกัน จึงมีขึ้น ก็เข้าใจโลกและธรรมชาติในวิถีตามความเป็นจริง เรียกว่า เกิดมีโลกทัศน์ในทัศนศิลป์โดยตรงก็แจ้งประจักษ์กับตนเอง

จึงเนรมิตเป็นงานศิลป์ที่แสดงความจริงของความเชื่อ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ออกมาโดยไม่ต้องผ่านของจริง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service