นิทรรศการ "รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง"

Event Details

นิทรรศการ "รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง"

Time: May 2, 2013 to May 30, 2013
Location: Hlung Raak Bar
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 090 986 9937
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ: รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง

ผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ:

พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง, สุริยะ ฉายะเจริญ, วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ, สุวิทย์ มาประจวบ,

อนุรักษ์ ชัยคงสถิต, เรวัติ รูปศรี, เพียงขวัญ คำหรุ่น


สถานที่: หลังแรก บาร์

(Hlung Raak Bar: บ้านเลขที่1 ซอยมหรรณพ1 ถนนมหรรณพ สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200)


ระยะเวลา: การเปิดงาน 19.00 น. วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556

เวลาแสดงงาน 2-30 พฤษภาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 11.00-24.00 น.

แนวคิด

นิทรรศการรูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง เป็นการแสดงผลงานจิตรกรรมอันหลากหลายที่แตกต่างทั้งในทางรูปแบบ เทคนิค และแนวความคิด หากแต่กลับเชื่อมโยงกันในด้านการติดตั้ง ซึ่งเป็นการจัดการที่มีบริบทของพื้นที่เป็นปัจจัยหลัก โดยแก้ปัญหาระหว่างพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ของบ้านเก่าที่เปิดเป็นร้านอาหาร กับการสมมุติพื้นที่ทางศิลปะ ซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการหาความกลมกลืนในความขัดแย้งของปัจจัยทางพื้นที่ จนเสมือนว่ารูปภาพแต่ละภาพมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองในพื้นที่ๆ ถูกทำให้กลายเป็นพื้นที่เฉพาะของแต่ละรูปภาพนั้น ดังนั้นพื้นที่ใช้สอยที่ถูกสมมุติให้กลายเป็นพื้นที่ทางศิลปะ จึงเป็นพื้นที่ๆ มีความพิเศษและความไม่พิเศษในขณะเดียวกัน นั่นหมายถึงการลดอำนาจของพื้นที่ทางศิลปะไปสู่ความเป็นพื้นที่แห่งความแบ่งบันระหว่างการใช้สอยปัจจัยภายนอกและประสบการณ์ทางสุนทรียะ

ประวัติผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ


พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง

การศึกษา: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์

ปัจจุบัน: ข้าราชการบำนาญ


สุริยะ ฉายะเจริญ

การศึกษา: ศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

การศึกษา: ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน: ศิลปินอิสระ, อาจารย์พิเศษคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สุวิทย์ มาประจวบ

การศึกษา:ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน: ศิลปินอิสระ, อาจารย์พิเศษคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


อนุรักษ์ ชัยคงสถิต

การศึกษา: ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน: ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายศิลปะไทย องค์กรอิสระ


เรวัติ รูปศรี

การศึกษา: ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน: ศิลปินอิสระ


เพียงขวัญ คำหรุ่น

การศึกษา: ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน: ศิลปินอิสระ, นักวาดภาพประกอบ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service